dijous, 18 de març de 2010

TANINO LIBERATORE A BARCELONA

El dibuixant de "Rank Xerox" al Saló de 1989.