dimarts, 23 de març de 2010

1984x20 UN MAREMAGNUM GRÀFIC

Inauguració a Barcelona de l'exposició produida per "La Caixa". A la foto: Micharmut, Daniel Torres, el comissari de l'expo Pablo Ramírez, Sento Llobell i Mique Beltrán.