dimarts, 23 de març de 2010

ELS SÁNCHEZ

Els històrics Sánchez (pare i fill) a la Parada del Mercat de Sant Antoni.