dissabte, 20 de juny de 2009

RICARD OPISSO

Col.lecció "Clàssics Catalans del Còmic" nº1 (1992)