dimarts, 2 de juny de 2009

ESPRAI
"Esprai nº1". Revista publicada per la "Crida a la Solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes", dirigida per l'actual Conseller de Cultura Joan Manuel Treserras.
En aquest número es publicaren dues historietes de l'album "10 Visions de Barcelona" (Editorial Complot) dibuixades per Tha i Gallardo. I l'article "La Historieta catalana: realitat i futur" escrit per Joan Navarro. (Primavera de 1988)