dissabte, 6 de juny de 2009

HISTÒRIA DE CATALUNYA
Portada (de Beaumont), contraportada i carta-pròleg del President Jordi Pujol.
(Edicions Junior, 1988)