divendres, 15 de maig del 2020

"...FASSI EL FAVOR DE PORTAR LA DRETA. -AI, FILLA MEVA, QUÉ MÉS VOLDRÍA..." A "EL NANDU DE LLOFRIU"-18 (22 DE MARÇ DE 1923)