dilluns, 11 de maig de 2020

"DESPRÉS DE LA NIT DE L'AMOR, VOLDRÍA QU'EM TOQUÉS EL PARDAL..." A "PAPITU"-292 (1 DE JULIOL DE 1914)