dimarts, 3 de març del 2009

POPEYE PAVERO

Bofarull. "L'Esquella de la Torratxa" nº3080 (Setembre de 1938)