divendres, 3 de desembre de 2010

SEGONA SESSIÓ DEL CONCILI VATICÀ II

"L'Infantil" nº 11-12 (desembre de 1963)