divendres, 3 de desembre de 2010

ROBA: "LES TRIFULQUES DE LA MARIONA"

"L'Infantil" nº 8 (agost de 1963)