divendres, 3 de desembre de 2010

"LES AVENTURES D'EN JORDI" EN BITÓ MAGENTA

Raf. "L'Infantil" nº 5 (maig de 1963)