dilluns, 18 de maig de 2009

LLEGENDES ÈPIQUES CATALANES

Uts (August Bernat) "Llegendes 'Epiques Catalanes" nº1 (El Llamp, 1983). Col.leció "Historieta Gràfica", Serie B.