dimarts, 19 de maig de 2009

CAMP DE MORVEDRESento Llobell amb guió de Manuel Civera (Portada i contraporta de l'àlbum publicat per la Caixa d'Estalvis de Sagunt (1992).