dimarts, 19 de maig de 2009

CLIFTON I ELS ESPIES

Col.lecció "L'Ocell de Paper"nº4. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1969