dijous, 15 de novembre de 2007

UN SEGLE DE COMICS

Dominical del diari "Avui", 5 de maig de 1996