dijous, 15 de novembre de 2007

L'ESTATUT DE LA CATALUNYA NOVA

Grup Nono Art: Guió LLuís Vila-Abadal i José Antonio Parrilla.
Dibuix: David Nadal. Edita: Partir dels Socialistes de Catalunya (1980)