dijous, 15 de novembre de 2007

MERCÉ 85

Portada de Damià Carulla. (Ajuntament de Barcelona, 1985)

Ernesto Carratalà

Max (Francesc Capdevila)