dilluns, 29 d’octubre de 2012

DESDE AVUI MATEIX, PANINI COMICS GESTIONA L'EDICIÓ CATALANA DE "BLEACH".


EDT, Panini i SD, distribuidora dels fons de les dues editorials, hem acordat un traspàs del fons de "Bleach" en català, prioritzan que no es produís cap interrupció en el normal desenvolupament de les vendes i reposicions d'aquesta col.lecció.
Estic totalment convençut que el lector en sortirà beneficiat, ja que Panini donarà un gran impuls a l'edició i a la reimpressió dels numeros exhaurits.