dijous, 22 de març de 2012

BAGARÍA: LA GUERRA NO FA RIURE (CARICATURES ANTIFEIXISTES A "LA VANGUARDIA" 1936-1938)