dimecres, 13 d’octubre de 2010

"MIRA, ELS TRANVIAS NO PORTAN CAP BANDERA CATALANA." (1905)

"¡Cu-Cut!" nº 183 (28 de juny de 1905)