dissabte, 25 de setembre de 2010

VINYALS: LA CENSURABLE FACÈCIA D'EN PASQUAL

"Virolet" nº 162 (7 de febrer de 1925)