dissabte, 15 de maig de 2010

JORDI LABANDA: DE LO LAST

"Vang" nº 3. Suplement de "La Vanguardia" (13 d'octubre de 1995)