dijous, 4 de febrer de 2010

"EN CORNET EN LA SEVA CAMBRA DE TREBALL VOLTAT DE LLIBRES I PAPERS"

"Els Homes d'en Patufet" nº3 (Editorial David, 1925)