dijous, 26 de novembre de 2009

A. BERGÉS: CUC

A. Bergés. "Tretzevents" nº 256 (Juny de 1976)